За кофата

Разкази, поезия, илюстрации...
Кътче за вашето лично творчество.

Moderators: Trip, Random, Marfa

Post Reply
User avatar
coldie
Forsaken
Posts: 2969
Joined: Fri Dec 05, 2008 10:20 pm

За кофата

Post by coldie » Tue Aug 20, 2019 5:56 pm

Когато търсиш просветление
Но не го намираш
А вместо това
Моменти на затъмнение
Като метеоритен звездопад
Се опитват
Да
Замъглят
Светлината която
Иска да избухне
И когато изгряващата звезда е скрита
Зад облаците
Все пак
Ти виждаш хоризонта
И там
Някъде
В края на тунела
Мъждука една светлинка
Която те желае
УСТОИ!

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest