Page 1 of 1

За кофата

Posted: Tue Aug 20, 2019 5:56 pm
by coldie
Когато търсиш просветление
Но не го намираш
А вместо това
Моменти на затъмнение
Като метеоритен звездопад
Се опитват
Да
Замъглят
Светлината която
Иска да избухне
И когато изгряващата звезда е скрита
Зад облаците
Все пак
Ти виждаш хоризонта
И там
Някъде
В края на тунела
Мъждука една светлинка
Която те желае
УСТОИ!